Privacy en Cookies verklaring klusbedrijf Buitelaer

 

Privacy en Cookies verklaring

Wij respecteren uw privacy. Met deze verklaring geven wij u inzicht in de wijze waarop wij met uw privacy omgaan. Wij geven belangrijke informatie over de wijze waarop en voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken.

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Wij kunnen persoonsgegevens over u verwerken als u gebruik maakt van onze diensten of als u via de e-mail of bij het invullen van het contactformulier op de website aan ons informatie hebt verstrekt. Wij kunnen o.a. de volgende persoonsgegevens verwerken.

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw e-mailadres
  • Uw telefoonnummer

 

Waarom wij bepaalde gegevens van u nodig hebben

Wij verwerken persoonsgegevens om telefonisch contact met u te kunnen opnemen als u daarom verzoekt en om per e-mail, sms of post contact op te nemen wanneer wij u niet kunnen bereiken. Daarnaast kunnen we uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst. Wij plaatsen geen cookies en lezen geen IP adressen uit.

 

Hoe lang bewaren wij uw gegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld of wanneer er sprake is van een wettelijke verplichting. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst tot stand is gekomen.

 

Delen met anderen

Wij verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan de wettelijke verplichting.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te laten verwijderen, mits dit in overeenstemming is met de wettelijke bepalingen omtrent vastlegging. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@klusbedrijf.org Wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken op uw verzoek reageren. 

 

Beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegden toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeloofde wijziging tegen te gaan. Onze website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@klusbedrijf.org